Bakgrunden till ‘Emergence’

Jag är konstnär och arbetar i den nydanande konstformen holografi, och doktorerar parallellt inom området. Jag är varken antropolog eller anatom. Den här texten beskriver kort den resa som lett fram till skapandet av ett konstverk, och det finns säkert många detaljer som skulle kunna tilläggas.

Jag har drömt om att göra ett hologram av hela klitoris med dess inre delar och den omgivande anatomin sedan 2013 då jag första gången såg 3D-modellen nedan på internet. Jag har inte kunnat hitta ursprungskällan till denna (vitt delade) bild.

Första gången jag hörde talas om att klitoris var något annat än den lilla ”ärtan” i den övre delen av vulvan var 2008, när jag läste den svenska sexualpolitiska tidskriften ‘Ottar’ hemma hos en vän. Jag minns att jag kände mig ganska arg över att jag, som en fyrtioårig utbildad kvinna, aldrig hade hört talas om denna “större struktur” tidigare. Artikeln åtfoljdes inte av någon anatomiskt illustrativ bild. https://www.ottar.se/artiklar/klitoris-story

Det har funnits ett visst motstånd inom den akademiska världen när jag valde att ta med ett konstverk på temat klitoris i min praktikbaserade konstforskning, men också stöd när jag insisterat på att stå fast vid idén. Jag har många gånger funderat över om jag verkligen vill att det här ska definiera mig inom mitt akademiska område, holografi. Men jag har känt att jag liksom varit tvungen att framföra konstverket, det är viktigt.

Mina erfarenheter återspeglar intervjupersonerna i “The clitoris coverup: why do we know so little“? podden från The Guardian den 31 oktober 2020.

Flyer vector created by macrovector – www.freepik.com Uterus medical poster with female reproductive system scheme.

Under min livstid har de flesta representationer av det kvinnliga reproduktionssystemet sett ut ungefär som bilden ovan.

Blausen.com staff (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014“. WikiJournal of Medicine 1 (2).

När klitoris ingår i diagrammen framställdes/framställs det ofta som en mycket litet anatomiskt drag.

Detta återspeglas också i text, till exempel i Oxford English Dictionary, second edition (1989): “A homologue of the male penis, present, as a rudimentary organ, in the females of many of the higher vertebrata”.

Och i American Heritage Dictionary of the English Language, fifth edition (2021): “
“A small erectile body situated at the anterior portion of the vulva and projecting between the branched extremities of the labia minora forming its prepuce and frenulum”.

Det skulle vara intressant att göra en fullständig eftersökning över hur definitionen av klitoris har förändrats genom åren. Men detta räcker som en illustration.

Den större klitoris strukturen, som senare ”glömdes bort”, var dock känd för anatomer på mitten av 1800-talet, vilket framgår i Georg Ludwig Kobelts dissektionsillustrationer. Man undrar varför klitoris fulla struktur sedan försvann i 170 år?

Dissection of the pubic region with clitoris. Preparation of Georg Ludwig Kobelt (1851)

Jag vill fira urologen Helen O’Connells (The Guardian-artikeln här) och forskaren Odile Fillods (webbplats på franska här) arbete, de har fört fram nya rön och anatomisk kunskap till en bredare allmänhet under det nuvarande århundradet.

Bulbo-clitoral organ model “Clitoris V2”: Odile Fillod & Philippe Cosentino

Kanske kan mitt konstverk ses i ett historiskt sammanhang av feministisk folkbildningskonst. För mig är ‘Emergence’ en framtida version av ‘Our Body – Womens health poster no1’, som producerades av The See Red Women’s Workshop på 1980-talet. See Red Women’s Workshop Feminist Posters 1974 – 1990.

Our Body – Womens health poster no1. See Red Women’s Workshop.

Tekniska utmaningar för den nutida holografen

Efter nedläggningen av holografi företaget Zebra Imaging 2017 har det inte någon, globalt (!), som kunnat exponera min digitala 3D-modell i ett holografiskt fullparallax format.

Även om det har varit spännande att experimentera med analog holografi, med en 3D-utskriven fysisk modell av klitoris, så kunde jag inte uppnå min fulla vision för konstverket i det formatet.

Set up for analogue hologram, Dalenius 2018

Nu har Yves Gentet utvecklat CHIMERA teknologin, som förutom att erbjuda en synvinkel på 120° vilket ger full parallax, också använder små 250 µm (mikrometer) holopixlar. Detta säkerställer att den holografiet är skarpt och inte “holopixligt”.

Jag använde en modell av Odile Fillods 3D-utskrivbara modell ( http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/wiki/doku.php?id=projets:clitoris ) och passade in den i en modell av det kvinnliga reproduktionsorganet. Jag bearbetade sedan de olika modellerna med 3D-modelleringsprogram som Blender, 3ds Max och Photoshop.

Sedan kom hela processen att förvandla den digitala modellen till ett hologram – en 3D-ljusskulptur.

Som konstnär siktade jag på att komponera bilden inom de tre tillgängliga dimensionerna, och i det här verket försökte jag undvika någon “djuposkärpa” (depth blur). Man tar hänsyn till olika aspekter som placeringen av digitala objekt, storlek, transparens och färg. Även med många års erfarenhet är det svårt att helt förutse hur det färdiga hologrammet kommer att se ut, transformerat från 2D-skärmen.

Jag skapar ett konstverk, och utöver att vara tekniskt avancerat och pedagogiskt värdefullt, är hologrammet ’Emergence’ också andligt för mig. Utrymmet för konstnärlig kreativitet måste både skapas och omhuldas. Jag ville att hologrammet skulle vara så anatomiskt korrekt som möjligt, men det finns också ett område i rymden där stjärnor föds draperat över livmodern. Jag bestämde mig för att inkludera en platonsk kropp, en oktaeder, med min signatur i verket.

Konstverket fyller mig med energi och frid när jag ser det. Den Maria blå (marianblue) tonen i modellens hud påminner mig om ikoner, kanske en genomskinlig slöja? Där inne, i livmodern, samlas stjärnstoft till nytt liv. Medvetandet bildas där inne. Jag stannar till och mediterar i ett tyst rum med hologrammet. Varför gömdes klitoris och glömdes bort?

Varför döljs ens den mest grundläggande anatomin från vår kunskap? Jag vill uppmuntra kvinnor att ta kommando över tekniken, kroppen och konsten – men jag hoppas att konstverket förmedlar detta, utan att använda för många ord.

Dalenius, Tove Noorjahaan (2020)
Publiserad January 2023
‘Emergence’
Hologram
15×20 cm17 cm z-axel djup

‘Emergence’– Hologram – Dalenius, Tove Noorjahaan. Front view. (Photograph, Copyright T. Dalenius)
‘Emergence’– Hologram – Dalenius, Tove Noorjahaan. View from the left. (Photograph, Copyright T. Dalenius)
‘Emergence’– Hologram – Dalenius, Tove Noorjahaan. View from the right. (Photograph, Copyright T. Dalenius)

‘Emergence’ credits:

  1. Bulbo-clitoral organ model (in yellow) “Clitoris V2”: Odile Fillod & Philippe Cosentino
  2. Original image by NASA/ESA and Orsola De Marco (Macquarie University), 3D mapping by Tove N. Dalenius
  3. Stock 3D anatomy model
  4. CHIMERA holographic exposure Yves Gentet
  5. Holography composition Tove N Dalenius